Případová studie SEVT: Významný růst efektivity PPC kampaní

V případě e-shopu SEVT.cz se za 6 měsíců podařilo významně zvýšit obrat PPC kampaní, aniž by došlo k růstu nákladů – ty naopak poklesly o téměř 20 %. Jak jsme toho dosáhli? 

U PPC kampaní společnosti SEVT jsme si pro letošní rok stanovili jasný cíl – zvýšit jejich efektivitu, která by se měla projevit nejen růstem obratu, ale také zachováním stejných nákladů. Tento cíl byl nejen splněn, ale dokonce překonán – tržby dle očekávání rostou, zatímco náklady průběžně klesají.

Při úpravě PPC kampaní jsme zvolili kombinaci více kroků a technik:

 

Za prvních 6 měsíců letošního roku došlo v PPC kampaních společnosti SEVT k celkovému růstu obratu o 37 %. Za stejné období byly také sníženy náklady o 19 %.Nejlepších výsledků dosahovaly naše kampaně v reklamní sítí Sklik (růst tržeb +73 %, úspora nákladů 33 %).

Více informací (včetně podrobného popisu použitého řešení) najdete v naší studii, kterou si můžete stáhnout zdarma zde.

TIP: Máte problém s nedostatečnou výkonností vašich PPC kampaní? Obraťte se na nás!

Případová studie - Case-Sevt-2014
Případová studie – Case-Sevt-2014
cs_CZCZ