Výzkum pro Marketing Festival: největší potenciál je v mobilní reklamě

Největší potenciál ze služeb v oblasti online marketingu má mobilní a video reklama. Vyplývá to z výzkumu společnosti ACOMWARE, který byl zveřejněn v první den konference Marketing Festival.

Průzkum uskutečněný v listopadu 2015 k příležitosti listopadové konference Marketing Festival se zaměřil na názory a postoje specialistů na online marketing. Z odpovědí vyplývá, že největší rozvoj čeká tuzemský trh v oblasti mobilní reklamy. „Myslí si to zhruba 65 % dotázaných. Přes 50 % se dále shoduje, že velký vzestup čeká video reklamu nebo sociální sítě,“ vysvětluje Ondřej Klega ze společnosti ACOMWARE a dodává: „Umístění mobilů na prvním místě výzkumu není překvapivé. Z našich statistik za letošní rok mimo jiné vyplývá, že podíl mobilů na návštěvnosti a obratu českých e-shopů se za rok zvýšil o zhruba 60 %.

U specialistů na online marketing panuje podle výsledků průzkumu spokojenost s platovými podmínkami v oboru. Mají také velký zájem dále rozšiřovat své znalosti. „Se svým platem je spokojeno 70 % marketérů. Týká se to i těch, kterým mzda v poslední době stagnovala,“ říká Klega. Pokud jde o potřebu vzdělávání se, 88 % marketérů čte odborné publikace, jako jsou knihy či blogy. Informace získávají též na sociálních sítích (73,1 %) nebo na českých konferencích (71,8 %).

Více než čtvrtina dotázaných je již držitelem některé z odborných certifikací. Více než 41 % marketérů nejvíce motivují k práci prokazatelné výsledky jejich práce. Na druhém místě se objevila možnost sebevzdělávání. Až za čtvrtý nejdůležitější faktor považují marketéři mzdu či jiný druh finanční odměny. „Výsledky jasně ukazují, že finanční ohodnocení není jediným motivátorem pro start kariéry. Zejména u mladých lidí naopak platí, že jsou nadšeni z možnosti pracovně se rozvíjet v oblastech, které jsou jim přirozeně blízké,“ myslí si Magda Divišová, CEO společnosti Online People.

Více informací a další výsledky výzkumu můžete najít v této infografice:

Infografika-výzkum 2015 - online markeitng v České republice
Infografika-výzkum 2015 – online markeitng v České republice
cs_CZCZ