Získání vyššího tržního podílu na vysoce konkurenčním německém trhu

321linsen.de je od začátku roku 2012 jedním z e-shopů zaměřených na kontaktní čočky společnosti Maternia s.r.o. Dobře fungující spolupráce mezi e-shopem 321linsen.de a ACOMWARE, která začala na podzim roku 2012, přinesla trojnásobnou výkonnost PPC kampaní a splnění jednoho z hlavních cílů klienta.

 

Graf č. 1 – Tržby z PPC kampaní v období 5/12 až 5/13

Graf - tržby z PPC

 

Jaký byl výchozí stav před počátkem spolupráce?

Na přelomu října/listopadu 2012 jsme začali s klientem spolupracovat na správě PPC kampaní pro pro e-shop 321linsen.de. Projekt jsme převzali v okamžiku, kdy cena za konverzi činila 200 Kč, ale z velké části se jednalo o brandové objednávky. PPC kampaně naznačovaly obrovský potenciál pro růst, přestože Německo je vysoce konkurenční prostředí kvůli vysokým cenám za proklik, které se pohybují v rozmezí 30-100 Kč. PPC specialista proto klientovi navrhl komplexní revizi kampaní, která využívá moderní trendů a všech možností v Adwords. Předpokládaným výsledkem této revize mělo být výrazné zvýšení počtu objednávek i tržeb a získání velkého počtu nových zákazníků, a to řádově v horizontu 2-4 měsíců.

 


Cíle kampaně

Cílem klientem schválené kampaně byla maximální penetrace německého trhu kontaktních čoček, oslovení a získání nových zákazníků, kteří budou pravidelně generovat opakující se objednávky.

 

Pomohla kampaň s produktovými informacemi

V rámci optimalizace kampaně bylo nejdříve potřeba kompletně upravit strukturu kampaní a tím je připravit na silnou konkurenci, která je v tomto oboru na německém trhu enormní. Dále jsme omezili obecná klíčová slova a soustředili jsme se více na longtail (názvy produktů a značek). K nárůstu výsledků PPC kampaní nám také pomohla kampaň s produktovými informacemi, kterou jsme implementovali správně a včas – jako první inzerenti na kontaktní čočky na německém trhu.

Klient po těchto úpravách zaznamenal raketové zvýšení návštěvnosti, začal dosahovat trojnásobku objednávek než před úpravami. Velmi důležitým efektem této kampaně je také velké navýšení počtu opakovaných objednávek, které díky novým zákazníkům v dalších týdnech a měsících získá.

 

Vyplatí se vyšší cena za konverzi?

Graf č. 2 – návštěvy z PPC kampaní v období 5/12 až 5/13

Graf 2 - návštěvy z PPC

Pro obsazení vyšších pozic ve vyhledávání bylo nutné akceptovat vyšší cenu za konverzi (o 10-20%). Přestože se tím snížil zisk z jedné objednávky, podařilo se výrazně zvýšit podíl e-shopu 321linsen.de na trhu a v konečném důsledku zvýšení celkového zisku z PPC kampaní.

 


Shrnutí

V dlouhodobém kontextu bylo jednoznačně dobrým krokem optimalizovat PPC kampaně, tím výrazně zvýšit jejich kvalitu a na německém trhu akceptovat vyšší ceny za proklik, které zaútočily na lepší pozice v PPC kampaních.  Výsledkem je získání zajímavého podílu na německém trhu, trojnásobné zvýšení měsíční návštěvnosti, zvýšení počtu objednávek a obratu.

Graf - Obrat

 

Včasná implementace novinek a trendů v PPC kampaních (Sitelinks na úrovni jednotlivých sestav, kampaně s produktovými informacemi atd.) pomohla klientovi získat lepší pozici před konkurencí na vysoce konkurenčním německém trhu.


Řekli o projektu

Vyjádření Jana Fencíka (PPC specialisty):

„Přestože je cena za konverzi vyšší než před začátkem spolupráce, klient dosahuje vyššího tržního podílu na novém trhu. Úspěšné PPC kampaně zásadně přispěly k získání tisíců nových zákazníků, kteří se významně podílí na opakovaných objednávkách.“

Vyjádření Vlasty Vávrů (CEO, Maternia, s.r.o.):

„PPC agentur jsme v Maternii vystřídali několik a s Acomwarem máme nejlepší výsledky. Vidím tam jasný záměr pomoci klientovi. Také vidím, že sledují (a implementují) novinky. Hodlám Acomwaru dát na starosti i PPC kampaně v dalších zemích, kam se chystáme expandovat.“

 

cs_CZCZ