Výzkum: 89 % českých e-shopů očekává letos růst tržeb

Průzkum mezi českými e-shopy byl realizován na začátku letošního roku. Potvrdil přitom, jak úspěšný rok mají tuzemské e-shopy za sebou. „V loňském roce, kdy se celkový obrat e-commerce trhu zvýšil na zhruba 98 miliard korun, rostlo 88 % dotazovaných e-shopů. Od toho se odvíjí i vysoká očekávání do budoucna. 89 % e-shopů předpokládá, že letos svůj obrat zvýší, a pouze 11 % předpokládá stagnaci,“ říká Jan Penkala, CEO konzultační společnosti ACOMWARE.

Přestože e-shopy vidí největší příležitost v akvizici nových nakupujících, postupně se jim daří navyšovat také obrat z loajálních, vracejících se zákazníků. „U poloviny e-shopů se stávající zákazníci podílejí na obratu z více než 30 %. Je pravděpodobné, že toto číslo dále poroste,“ myslí si Penkala. Pokud jde o další možnosti růstu, e-shopy je vedle akvizice zákazníků spatřují v rozšíření sortimentu nebo zlepšení svých marketingových aktivit. Jako potenciální hrozby naopak uvádějí vstup nových e-commerce hráčů na český trh, tlak na snižování cen a též posílení stávající konkurence.

Výzkum zároveň ukazuje, že se majitelé e-shopů nebojí významně investovat do dalšího rozvoje. Po loňském úspěšném roce plánuje 69 % firem v roce 2017 investice navyšovat. E-shopy podpoří hlavně online technologie nebo posílení vztahu se stávajícími zákazníky. „Z hlediska marketingových aktivit pro ně zůstávají prioritou PPC kampaně a remarketing, do kterých hodlá investovat 80 % firem,“ upřesňuje Penkala. Výdaje na marketing budou dále směřovat zejména na e-mailovou komunikaci, display reklamu, videoreklamu a content marketing.

Hlavní závěry výzkumu Jak vidí e-shopy rok 2017:

  1. Českým e-shopům se nebývale daří: obrat loni rostl 88 % firem (77 % v roce 2015), naopak pokles přiznává pouze 4 % e-shopů (10 % v roce 2015). Růst tržeb také prodejci považují jednoznačně za svůj největší úspěch (45 %).
  2. Výhled na rok 2017 je optimistický: růst obratu očekává 89 % firem, 11 % spíše odhaduje jeho stagnaci. Zvýšení obratu a podílu na trhu je rovněž hlavním cílem většiny respondentů (76 %).
  3. Majitelé e-shopů stejně jako loni věří, že hlavní možnosti růstu jim skýtá akvizice nových zákazníků. Dále zmiňují rozšíření sortimentu a vylepšení svého marketingu.
  4. 83 % e-shopů plánuje zvýšit své investice do online technologií. Jejich finanční prostředky budou dále proudit do zkvalitnění webových technologií (41 %) nebo posílení loajality stávajících zákazníků (30 %).
  5. Podnikání e-shopů může ohrozit vstup nových konkurentů na trh, zejména pak velkých retailových firem a řetězců. Této hrozby se obává 19 % majitelů e-shopu (loni 11 %). Dále mají prodejci obavy z tlaku na snižování cen (30 %) nebo posílení stávající konkurence (25 %).
  6. Pokud jde o marketingové nástroje, e-shopy posílí své investice zejména do e-mailingu, display reklamy, videoreklamy a content marketingu. Prioritou ale nadále zůstávají PPC kampaně a remarketing, do kterých bude investovat přes 80 % prodejců.

infografika-jak vidí eshopy rok 2017

 

 

cs_CZCZ