Vliv budování odkazů na neplacené vyhledávání

S e-shopem Expert.cz byla zahájena spolupráce v oblasti optimalizace stránek a zpětných odkazů na přelomu roku 2011/2012. Naším cílem bylo dopomoci tomuto klientovi získat obrat a provoz z neplaceného vyhledávání Google.com a Seznam.cz

V čem jsme pomohli

On-page faktory

Na e-shopu Expert.cz bylo nutné provést analýzu klíčových slov, na základě které se vytvořila informační architektura webu (kategorie, podkategorie). Rovněž byly upraveny on-page faktory webu, konkrétně šlo o interní prolinkování e-shopu, úpravu systému generování titulků a nadpisů a byly také přidány informační texty do nejzajímavějších kategorií webu.

Zpětné odkazy

Linkbuilding byl prováděn na základě vypracované strategie průběžně po celý rok. Zpětnými odkazy jsme v průběhu roku podporovali web napříč spektrem jeho produktů. Zaměřili jsme se především na kvalitní zpětné odkazy, tedy odkazy, které zejména webu Expert.cz budou přivádět návštěvníky.

 

Přehled získaných zpětných odkazů

V tabulce níže je seznam některých získaných zpětných odkazů a jejich výkon v podobě získaných návštěv a zobrazení stránek. Zpětnými odkazy tedy netvoříme pouze fiktivní hodnotu pro vyhledávače, nýbrž se snažíme vytvářet i povědomí o e-shopu.

vliv budování odkazu na neplacené vyhledávání - tabulka

Vývoj návštěvnosti z vyhledávání

Pro vyhodnocení úspěšnosti spolupráce jsme použili ukazatel segmentu návštěv z neplaceného vyhledávání s očištěním o brandové výrazy („expert“ nebo „kb expert“). Očištění o tuto návštěvnost je nutné, protože ji lze ovlivnit linkbuildingem pouze okrajově a záleží především na síle povědomí o značce e-shopu.

vliv budování odkazů na neplacené vyhledávání - vývoj návštěvnosti

Vývoj nárůstu zpětných odkazů v čase

Na grafu vidíme vývoj počtu zaindexovaných zpětných odkazů v čase dle nástroje MajesticSEO.com.

vliv budování odkazů na neplacené vyhledávání (2)

Vzájemná korelace návštěvností z odkazujících stránek a provozu z vyhledávání

Na grafech níže je patrné jak mezi sebou vzájemně koreluje návštěvnost z vyhledávání a návštěvnost z odkazujících stránek – tedy zejména ze stránek, kde byly umístěny zpětné odkazy. Graf návštěvnosti z odkazujících stránek je očištěn o provoz ze zbožových porovnávačů.

Návštěvnost z odkazujících stránek

vliv budování odkazů na neplacené vyhledávání (3)

Návštěvnost z vyhledávačů

vliv budování odkazů na neplacené vyhledávání (4)

Shrnutí

Ve sledovaném období listopad 2012 – březen 2013 byl zaznamenán nárůst počtu návštěv z neplaceného vyhledávání o 90,45 %. Zvedly se také tržby z vyhledávání, a to meziročně o 225% (zde docházelo k úpravám použitelnosti obchodu, proto tento údaj nelze brát pouze jako úspěch budování zpětných odkazů a optimalizace pro vyhledávače).

 

vliv budování odkazů na neplacené vyhledávání (5)

cs_CZCZ