Newsletter pro Hudy.cz využívá předpověď počasí

Pro Hudy.cz jsme navrhovali personalizovanou e-mailovou kampaň s úmyslem využít co nejvíc dostupných informací o zákaznících. Při té příležitosti nás napadlo, že na výběr konkrétních produktů má kromě ceny, designu či kvality vliv také počasí.

Málokdo shání v zimě šortky, a naopak v létě existuje jen mizivá poptávka po šálách a rukavicích.

Ve výsledku dosáhla kampaň o 30 % vyššího open rate než ostatní rozesílky Hudy.cz. Z hlediska návštěvnosti, tržeb i průměrné výše objednávky jde o třetí nejúspěšnější e-mailovou kampaň HUDYsportu.

Kampaň byla za svou originalitu a provedení oceněna v soutěži WebTop100 v kategorii e-mail, v níž získala 1. místo.

Více informací o kampani zjistíte v naší případové studii:

Případová studie - Case-Hudy
Případová studie – Case-Hudy
cs_CZCZ