Helcel nábytek: 5x vyšší obrat díky dlouhodobé spolupráci

S českým prodejcem nábytku spolupracujeme od roku 2013 a za tuto dobu jsme mu pomohli k zvýšení obratu na pětinásobek. Klíčem k růstu byly konzultace i výkonnostní marketing.

Naše spolupráce se společností Helcel nábytek začala – podobně jako u řady dalších klientů – zkušebním obdobím, v němž jsme klientovi pomohli nastartovat PPC (např. prostřednictvím PLA kampaní) či zcela změnit strategii retargetingu.

Díky dobrým výsledkům ve zkušebním období pak od roku 2014 poskytujeme komplexní služby, které zahrnují nejen dlouhodobou správu vybraných marketingových kanálů, ale též komplexní poradenství.

Hlavní oblasti spolupráce:

  1. Pravidelná konzultace marketingových aktivit
  2. Kompletní správa PPC kampaní (včetně reklamní sítě Sklik)
  3. SEO analýzy a linkbuilding
  4. UX konzultace
  5. Poradenství v oblasti nákupu reklamních ploch

Multikanálový marketing

Za dobu 3 let, po které spolupracujeme, jsme přispěli k růstu obratu na pětinásobek původních hodnot z roku 2013. Velkou zásluhu na tom mají PPC kampaně, u nichž se nám i v roce 2016 nadále daří výrazně zvyšovat výkon – například obrat z reklamní sítě Sklik vzrostl za prvních 7 měsíců letošního roku meziročně o 64 %.

Více informací najdete v infografice pod tímto textem.

Případová studie - Case-Helcel-2016
Případová studie – Case-Helcel-2016
cs_CZCZ