DVDpremiery.cz: rychlejší růst v PPC díky automatizaci ppcHIT

Zavedení technologie ppcHIT pro automatizaci kampaní zvýšilo u e-shopu DVDpremiery.cz konverzní poměr i počty objednávek zejména v reklamní síti Sklik. Vyšší výkon PPC trvá i po vánoční sezóně.

E-shop DVDpremiery.cz patří mezi naše dlouhodobé klienty. Při přípravě strategie pro vánoční sezónu 2014 jsme klientovi navrhnuli využití nástroje ppcHIT pro automatizaci kampaní s cílem zvýšit efektivitu zejména v systému Sklik. Optimalizace měla přinést také rychlejší růst počtu objednávek.

Nástroj ppcHIT byl nasazen v říjnu 2014, kdy jsme provedli následující nastavení:

Výsledkem zmíněných úprav byl růst míry konverzí v reklamní síti Sklik, kde byla v období listopad 2014 až únor 2015 míra konverze o 95 % vyšší, než je průměr ostatních měsíců roku 2014. Podobně se zvýšil také počet objednávek – v listopadu 2014 došlo k nárůstu o 450 % v porovnání se zářím 2014.

Zlepšení výsledků PPC kampaní navíc trvá také v roce 2015, kdy je stále míra konverze i počet objednávek výrazně vyšší než v minulosti. Postupně též roste podíl ppcHIT na celkovém počtu transakcí – v únoru dosahoval již 68,3 %.

Více informací naleznete v infografice, kterou najdete pod tímto textem nebo si ji můžete stáhnout ve formátu PDF.

Případová studie - Case-DVD-Premiery
Případová studie – Case-DVD-Premiery
cs_CZCZ