Při šetření na lidech pozor na ztrátu talentů

HN - Pří šetření na lidech pozor na ztrátu talentů
HN – Pří šetření na lidech pozor na ztrátu talentů
cs_CZCZ