E-commerce Academy startuje!

Magistrát hl.m. Prahy schválil před koncem loňského roku dotaci s názvem „Rozvoj podnikatelského prostředí pomocí nových vědeckých poznatků v oblasti e-commerce businessu“. Za dlouhým názvem se skrývá projekt na systematické vzdělávání v oblasti e-commerce. Nejedná se tedy o klasické školení na téma SEO, PPC apod., ale o nadstavbu se širším přesahem pro komplexní uchopení e-commerce businessu.

Budeme se zabývat nejen nejnovějšími analytickými metodami, ale i výzkumem specifik chování zákazníka v online prodeji. Celkový vzdělávací cyklus doplní pravidelný zpravodaj o novinkách a trendech ve světě e-commerce či vyhotovení případových studií a souhrnných zpráv o stavu českého online podnikání.

Partnerem projektu je VŠE

Projekt, který jsme připravili ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, konkrétně se členy katedry marketingu, jejíž nejlepší studenti budou do projektu a doprovodných aktivit začleněni, si klade za cíl vytvořit interaktivní vzdělávací model v oblasti e-commerce. Nadějní studenti budou také součástí training programu.

V lednu 2012 jsme začali s administrativní přípravou projektu, jehož realizace bude spuštěna na jaře 2012. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu magistrátu hl. m. Prahy („Investujeme do vaší budoucnosti“). O průběhu a novinkách Vás budeme pravidelně informovat.

cs_CZCZ