Výzkum: 89 % českých e-shopů očekává letos růst tržeb

Průzkum mezi českými e-shopy byl realizován na začátku letošního roku. Potvrdil přitom, jak úspěšný rok mají tuzemské e-shopy za sebou. „V loňském roce, kdy se celkový obrat e-commerce trhu zvýšil na zhruba 98 miliard korun, rostlo 88 % dotazovaných e-shopů. Od toho se odvíjí i vysoká očekávání do budoucna. 89 % e-shopů předpokládá, že letos svůj obrat zvýší, a pouze 11 % předpokládá stagnaci,“ říká Jan Penkala, CEO konzultační společnosti ACOMWARE.

Přestože e-shopy vidí největší příležitost v akvizici nových nakupujících, postupně se jim daří navyšovat také obrat z loajálních, vracejících se zákazníků. „U poloviny e-shopů se stávající zákazníci podílejí na obratu z více než 30 %. Je pravděpodobné, že toto číslo dále poroste,“ myslí si Penkala. Pokud jde o další možnosti růstu, e-shopy je vedle akvizice zákazníků spatřují v rozšíření sortimentu nebo zlepšení svých marketingových aktivit. Jako potenciální hrozby naopak uvádějí vstup nových e-commerce hráčů na český trh, tlak na snižování cen a též posílení stávající konkurence.

Výzkum zároveň ukazuje, že se majitelé e-shopů nebojí významně investovat do dalšího rozvoje. Po loňském úspěšném roce plánuje 69 % firem v roce 2017 investice navyšovat. E-shopy podpoří hlavně online technologie nebo posílení vztahu se stávajícími zákazníky. „Z hlediska marketingových aktivit pro ně zůstávají prioritou PPC kampaně a remarketing, do kterých hodlá investovat 80 % firem,“ upřesňuje Penkala. Výdaje na marketing budou dále směřovat zejména na e-mailovou komunikaci, display reklamu, videoreklamu a content marketing.

Hlavní závěry výzkumu Jak vidí e-shopy rok 2017:

  1. Českým e-shopům se nebývale daří: obrat loni rostl 88 % firem (77 % v roce 2015), naopak pokles přiznává pouze 4 % e-shopů (10 % v roce 2015). Růst tržeb také prodejci považují jednoznačně za svůj největší úspěch (45 %).
  2. Výhled na rok 2017 je optimistický: růst obratu očekává 89 % firem, 11 % spíše odhaduje jeho stagnaci. Zvýšení obratu a podílu na trhu je rovněž hlavním cílem většiny respondentů (76 %).
  3. Majitelé e-shopů stejně jako loni věří, že hlavní možnosti růstu jim skýtá akvizice nových zákazníků. Dále zmiňují rozšíření sortimentu a vylepšení svého marketingu.
  4. 83 % e-shopů plánuje zvýšit své investice do online technologií. Jejich finanční prostředky budou dále proudit do zkvalitnění webových technologií (41 %) nebo posílení loajality stávajících zákazníků (30 %).
  5. Podnikání e-shopů může ohrozit vstup nových konkurentů na trh, zejména pak velkých retailových firem a řetězců. Této hrozby se obává 19 % majitelů e-shopu (loni 11 %). Dále mají prodejci obavy z tlaku na snižování cen (30 %) nebo posílení stávající konkurence (25 %).
  6. Pokud jde o marketingové nástroje, e-shopy posílí své investice zejména do e-mailingu, display reklamy, videoreklamy a content marketingu. Prioritou ale nadále zůstávají PPC kampaně a remarketing, do kterých bude investovat přes 80 % prodejců.

Buďte v kontaktu a konzultujte svůj projekt ještě dnes!

Kontaktní údaje

Těší nás, že jste se rozhodli nás kontaktovat.

Čím podrobněji popíšete svůj dotaz či problém, tím lépe Vám budeme moci pomoci. Děkujeme za zadání Vašich kontaktních údajů, které nám umožní pružnější komunikaci s Vámi. Budeme Vás kontaktovat v nejkratší možné době. Jsme rádi za důvěru, kterou do nás vkládáte.Recepce: (+ 420) 737 289 119

*

*

*


*