Email Open: doručitelnost je neviditelný, ale klíčový faktor pro úspěšnost e-mailu

První setkání Email Open se uskutečnilo v neformálním prostředí Impact Hubu v Praze, kde se svým příspěvkem vystoupili čtyři hlavní hosté:
David Finger (Seznam.cz), Martin Halama (ACOMWARE), Jan Špacír (Feedo.cz) a Jakub Olexa (Mailkit). Zajímavé podněty přineslo dalších 35 odborníků na e-mailing. Akci moderoval Petr Cikán, leader e-mailing týmu ACOMWARE.

Klíčová je reputace

Oficiální část Email Open zahájil Jan Špacír s tématem „Detaily v kódu, které mohou ovlivnit doručitelnost.“ Zdůraznil, že součástí kódu mohou být zdánlivé maličkosti, které ovšem citelně ovlivní doručitelnost. Zásadní je velikost kódu, která nesmí přesáhnout 100 Kb. Pokud tuto velikost překročíte, můžete začít u odstranění mezer, revize stylu nebo odstranění duplicit. Špacír dále upozornil na několik častých chyb, například čistě obrázkové maily (nutných je alespoň 500 znaků textu), skripty v těle e-mailu nebo numerické stringy v URL.

Na Jana Špacíra navázal Jakub Olexa, který pohovořil o doručitelnosti z pohledu poskytovatele e-mailového řešení. Klíčový aspekt doručitelnosti vidí v reputaci. „Příjemci se dnes ptají: Kdo jste, co jste? A zajímá je obsah,“ uvedl Jakub Olexa. Ten dále poznamenal, že je zásadní dodržovat určitá pravidla: „Jde zejména o komunikaci poskytovatele technického řešení s providery a o dodržování pravidel. Pokud někdo nerespektuje pravidla, naráží. Jde nám o to, aby příjemci dostávali opravdu vyžádané zprávy.“

Velký vliv má předmět e-mailu

Třetím spíkrem byl Martin Halama doručitelnost je v jeho pojetí vnímána jako velice komplexní záležitost. Vytipoval dvanáct oblastí, které na ni mají zásadní vliv:

V otázce reputace navazuje na Jakuba Olexu: „Reputace e-mailů ovlivňuje umístění do složky, následné přesouvání do složek ‚Nepotřebné‘, ‚Hromadná složka‘ a tak dále, nebo také interakce uživatele s konkrétním e-mailem – otevření, smazání bez otevření a podobně.“ Halama dále uvedl, že doručitelnost může výrazně ovlivnit hlavička e-mailu. Odesílatel, tedy jméno a e-mail, musí být konzistentní (i z pohledu IP), neskrývané a nesmí klamat. Významná je i důvěra ke značce. Velký vliv na doručitelnost má bezpochyby předmět. Martin Halama poznamenal: „Není vhodné uvádět předmět verzálkami, v žádném případě nedoporučuji zbytečná interpunkční znaménka (???!!!), spamová slova a tak dále.“ Stejně jako Jan Špacír pak upozorňuje, že elektronická komunikace nesmí obsahovat skripty (JS, PHP…). Doručitelnost výrazně ovlivňuje také tělo e-mailu – nesmí obsahovat odkaz pro odhlášení, přílohy (PDF) a tak dále.

Málo doručených e-mailů? Důvodem je obsah nebo reputace

V druhé části přednášky se Martin Halama zabýval účinnými metodami proti Spam Trapu (ideální je nepracovat s e-maily bez DOI informací, důležité je očištění e-mailové databáze a odstranění neaktivních adres), FBL a Master Suppression Listem a metrikami (delivery rate a Inbox placement rate). Nejdůležitější metrikou je právě Inbox placement rate. Pokud je zaznamenáváno nízké procento e-mailů v inboxu, důvodem je slabý obsah nebo nízká reputace.

Na závěr byla zmíněna i opomíjenou oblast, kterou je validace e-mailových adres. Důležité je kontrolovat RFC syntax a existenci domény, mail serveru (kontrola MX), nebo umístění adresy na blacklistech.

Jak doručit e-mail na Seznam.cz?

Jako poslední vystoupil David Finger. Jeho prezentace byla na téma „Spolehlivá doručitelnost do Seznam.cz.“ V oblasti doručitelnosti Finger doporučuje technická opatření, jako je DKIM a FBL s cílem dosáhnout co nejvyšší průkaznosti, čímž navazuje na předchozí spíkry. Důležité je také korektní nastavení SPF záznamů a respektování limitů autobloku.

Řeč byla též o důležitém tématu třídění pošty. Podstatné je třídění pošty na primární, což jsou zprávy, které se vztahují k osobě samotné a mají pro ni vysokou míru důležitosti (osobní korespondence, úřední komunikace, výpisy z banky, registrace, zapomenutí hesla), a hromadnou, kam patří všechno ostatní (newslettery, dotazníky, neadresné zprávy). Následovala bezprostřední reakce z publika: „Zajímalo by mě, jestli je nějaká možnost, jak do hromadné nepadat?“. David Finger odpověděl velice stroze: „Není.“

Rada na závěr

Poslední radou Davida Fingera bylo: „Pokud se snažíte zajistit doručování transakčních zpráv do inboxu, používejte odlišná ‚from‘, podepisujte je jiným DKIM a nezřizujte pro transakční zprávy FBL.“ Co se budoucnosti e-mailové komunikace týče, za zásadní považuje David Finger správné DKIM. Z pohledu Seznam.cz půjde o uživatelský přístup – tedy schopnost rozdělovat korespondenci podle preferencí příjemců.

Další setkání diskuzní platformy Email Open na téma E-mail pro mobil se uskuteční 14. října 2015 opět v Impact Hubu. Registrovat se můžete zde: http://www.emailopen.cz/.

Buďte v kontaktu a konzultujte svůj projekt ještě dnes!

Kontaktní údaje

Těší nás, že jste se rozhodli nás kontaktovat.

Čím podrobněji popíšete svůj dotaz či problém, tím lépe Vám budeme moci pomoci. Děkujeme za zadání Vašich kontaktních údajů, které nám umožní pružnější komunikaci s Vámi. Budeme Vás kontaktovat v nejkratší možné době. Jsme rádi za důvěru, kterou do nás vkládáte.Recepce: (+ 420) 737 289 119

*

*

*


*